Boligarkitektur og byggerådgivning

Med udgangspunkt i dine drømme og krav, er vores mål at skabe et unikt produkt og design, som går op i en højere enhed med det budget, som er fastlagt for projektet. Boligarkitektur går altså ikke kun ud på at skabe et unikt produkt, men går lige så meget ud på at sikre at projekterne er bygbare og overholder de budgetkrav, som er givet.
Det kræver byggeteknisk viden og årelang erfaring, samt forståelse for myndighedskrav og byggetekniske forskrifter, men også et stort netværk af gode samarbejdspartnere, og kvalitetsbevidste håndværkere. Det er netop den ekspertise som vi tilbyder, og deler ud af til dagligt, til alle vores glade bygherrer.

Når du samarbejder med os, får du adgang til al den viden vi besidder, og vi arbejder altid efter en strømlinet proces, som du kan læse mere om herunder.

Skab det hjem du drømmer om med vores dedikerede ekspertise i bygningsdesign og proceshåndtering!

Vi har gennem mange år specialiseret os i boligbyggeri til private bygherrer. Vores primære ekspertiseområder ligger i førstesale, til- og ombygninger samt opførelse af nye huse for private familier. Udover dette er vi stærkt fokuseret på at udarbejde energirigtige løsninger, som forbedre miljøet, men som samtidig også er omkostningseffektive for vores kunder.

Det vigtigste for os er, at du får maksimalt udbytte af vores sparring og er fuldt tilfreds med hele processen fra første streg på tegnebrættet til det endelige resultat.

Fra idé til færdigt byggeri

Vi kan hjælpe dig uanset
hvor du er i processen

1

Intro / Opstart

Vi afholder et gratis inspirationsmøde, hvor vi skal lære hinanden at kende. Vi gennemgår jeres idéer og tanker, og vi drøfter muligheder, økonomi og projektforløb, for at klæde dig bedst muligt på, som bygherre i en byggesag.

Efter mødet, vil vi fremsende et skiftligt tilbud på det videre forløb.

Fasen indebærer bl.a.:

 • Gennemgang af idéer
 • Drøftelse af økonomi
 • Håndskitser af projektet
 • Drøftelse af tidsplan
 • Gennemgang af projektforløbet
2

Design / Skitseproces

Skitseprocessen tager udgangspunkt i de idéer og løsninger, vi udviklede i fællesskab på intromødet, samt efterfølgende sparring inden opstart.

I skitseprocessen, bliver der udført 3D model, tegninger og visualiseringer af projektet, og vi samarbejder om at finde den helt rigtige løsning til præcis dit projekt, som går op i en højere enhed med både økonomi, design og myndighedskrav.

Fasen indebærer bl.a.:

 • Skitseproces
 • Projektmøder
 • Tilretninger af skitser
 • Visualiseringer af projektet
 • Tegningsmateriale
3

Myndighedsprojekt

Når skitseprocessen er afsluttet, og du har godkendt det færdige design, påbegyndes myndighedsfasen.

Det er i denne fase at projektets endelige udformning fastlægges, og projekteringsforløbet frem mod myndighedsgodkendelsen udføres.

Vi udfører de nødvendige tegninger og beskrivelser, og sørger for at gennemføre ansøgningsprocessen hos din kommune.

Fasen indebærer bl.a.:

 • Myndighedstegninger
 • Nødvendige beskrivelser
 • Fuldmagt
 • Ansøgning om byggetilladelse
 • Nødvendige dialog med kommunen
4

Projektering

Når projektet er ansøgt, og byggetilladelsen er i hus, skal projektet klargøres til udbud. Det skal derfor projekteres, og der skal udføres beskrivelser af byggeriet, så alle entreprenører, og faggrupper, kan forstå deres opgave, og udføre den korrekt.

Der skal derfor udføre et udbudsgrundlag, bestående af udbudstegninger og udbudsbeskrivelser som skal sammenkædes med dine materialevalg.

Vi bidrager med projektering, og al den nødvendige sparring.

Fasen indebærer bl.a.:

 • Projektering af løsninger
 • Tekniske beskrivelser
 • Udbudstegninger
 • Materialevalgsliste
 • Tilbudsliste
 • Kontraktudkast
5

Udbud / Tilbud

Når vi er færdige med udbudsgrundlaget, skal projektet udbydes til de rette entreprenører. Disse entreprenører finder vi i samarbejde, og derefter  udsender vi udbudsgrundlaget digitalt.

Vi indbyder entreprenørerne til en gennemgang på ejendommen, hvor den totale opgave gennemgås, så entreprenørerne kan beregne det rette tilbud på byggesagen.

Fasen indebærer bl.a.:

 • Kontakt til entreprenørerne
 • Gennemgang af byggesagen
 • Gennemlæsning af tilbud
 • Pris forhandlinger
 • Kontraktarbejde
6

Byggeproces

Når entreprenøren igangsætter byggearbejdet, begynder den sidste fase, byggerådgivningsfasen. Vi bidrager med løbende byggetilsyn, og deltager på byggemøderne sammen med dig. Vores vigtigste opgave er at rådgive dig korrekt igennem forløbet, for at gøre byggeprocessen bedst mulig.

Når entreprenøren færdigmelder byggeriet, indbydes der til afleveringsforretning, hvor det totale projekt gennemgås.

Fasen indebærer bl.a.:

 • Opstartsmøde
 • Byggetilsyn
 • Byggemøder
 • Byggerådgivning
 • Afleveringsforretning
Se vores pakkeløsninger

Book et gratis inspirationsmøde,
og skab det hjem du drømmer om.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

BOOK ET GRATIS INSPIRATIONSMØDE